PRIVACYBELEIDLaatst bijgewerkt: 06-12-2023

Pulsoar is onderdeel van neximu BV h.o.d.n. Pulsoar (hierna het "Bedrijf" of "Wij/ons"), is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy van alle bezoekers van onze website/app (www.pulsoar.com). Dit Privacybeleid legt onze praktijken uit met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens die verzameld en verwerkt worden via onze website/app of die op andere wijze aan ons worden verstrekt via e-mail of via andere website/apps die naar ons linken. Let op dat dit privacybeleid niet van toepassing is op de verwerking van persoonlijke gegevens die via onze diensten worden verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt, is neximu BV h.o.d.n. Pulsoar, gevestigd aan Govert Flinckstraat 406-H, 1074 CJ Amsterdam, Nederland.

U kunt contact opnemen voor suggesties, vragen, twijfels of klachten met betrekking tot gegevensbescherming door te schrijven naar: support@pulsoar.com.

Gebruikers Aanvaarding van dit Privacybeleid

Door toegang te krijgen tot onze website/app, deze te gebruiken en met name door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken of contact met ons op te nemen om welke reden dan ook, bent u verplicht om dit Privacybeleid expliciet te aanvaarden en ons volledige toestemming te geven, indien nodig, voor de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor u verantwoordelijk bent, in overeenstemming met de voorwaarden die in dit beleid zijn uiteengezet, inclusief het verzenden van elektronische communicatie, indien van toepassing.


Verzameling van persoonlijke gegevens

Als u ons een e-mail stuurt met persoonlijke gegevens over uzelf of een derde partij, zullen wij enkel het telefoonnummer en de voornamen verwerken die u ons stuurt.

Navigatiegegevens: Vanwege internet communicatiestandaarden ontvangen we automatisch de URL van de site waar u vandaan komt wanneer u onze website/app bezoekt, evenals de site die u bezoekt wanneer u onze website/app verlaat. We ontvangen ook het Internet Protocol ("IP") adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. We gebruiken deze informatie om algemene trends te analyseren en de service te verbeteren. Deze informatie wordt niet zonder uw toestemming met derden gedeeld. Afgezien hiervan, en zoals vermeld in ons cookiebeleid, verzamelen we geen persoonlijke gegevens als u alleen de website/app bezoekt.

Juridische basis: De juridische grondslagen van deze verwerking zijn:

Ons gerechtvaardigd belang om de diensten te beheren en de handelingen uit te voeren die u van ons verlangt. We houden rekening met mogelijke gevolgen (zowel positief als negatief) voor u en uw rechten voordat we uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.
In specifieke omstandigheden om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Gebruik van persoonlijke gegevens: We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de volgende doeleinden: Contact met u opnemen en uw ervaring personaliseren Beheer van de door u gevraagde service of actie Verbetering van onze website/app en diensten

Gegevens Openbaarmaking: We behandelen uw persoonlijke gegevens met strikte vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Tenzij anders aangegeven, worden enkel uw telefoonnummer en voornamen aan derden verstrekt. We verkopen of verstrekken geen berichtinhoud of andere persoonlijke gegevens aan derden van welke aard dan ook.
Niettemin kunnen we gegevens als volgt bekendmaken: We kunnen uw persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan elk bedrijf dat geïnteresseerd is in de aankoop, of daadwerkelijk de aankoop doet, van het Bedrijf of een deel van haar bedrijfsactiviteiten en, bijgevolg, toegang verlenen aan nationale of internationale auditors om de zogenaamde "due diligence" uit te voeren.
We kunnen toegang geven tot uw persoonlijke gegevens aan onze dienstverleners als we redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke toegang en verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. We eisen dat alle derde partijen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze verwerken in overeenstemming met de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en we staan ze alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Beveiligingsmaatregelen: We nemen beveiligingsmaatregelen en persoonsgegevens beschermingssystemen die vereist zijn volgens de wet om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen en bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

Gegevensbewaring: We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te vervullen, inclusief het voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen, of tot de deactivering van uw account, hetzij door u of door ons. Na die periode worden de gegevens (op een geblokkeerde en beveiligde manier) bewaard voor de vereiste periode van wettelijke en administratieve aansprakelijkheid en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en andere hierboven uiteengezette doeleinden, die volgens de huidige toepasselijke wetgeving tot 10 jaar kunnen duren.

Gebruikersrechten: U heeft het recht om op elk moment het recht op overdraagbaarheid van uw aan ons verstrekte gegevens uit te oefenen, toegang te krijgen tot, rectificatie, wissen, blokkeren en bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mailverzoek te sturen naar support@pulsoar.com. U kunt ook op elk moment uw toestemming voor onze verwerking intrekken, wanneer wij uw inhoud als juridische basis voor de verwerking van uw gegevens gebruiken. Terugtrekking heeft geen retroactieve gevolgen, maar kan het verstrekken van bepaalde diensten voorkomen.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Algemeen: We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen door middel van een duidelijke kennisgeving van deze wijzigingen via e-mail of op onze website/app, en in dit Privacybeleid. Als u na een dergelijke update blijft gebruikmaken van en/of toegang blijft krijgen tot onze website/app, wordt u geacht de nieuwe voorwaarden te accepteren. Als u de update niet accepteert, laat het ons dan weten en we zullen elk account dat u bij ons heeft beëindigen en al uw persoonlijke gegevens verwijderen (behalve indien vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen), en u zult geen gebruik kunnen blijven maken van de diensten waarop u bent geabonneerd.
Tenzij een specifieke lokale verplichte regelgeving anders bepaalt, wordt het Privacybeleid beheerst door het Nederlands recht.

Partners

Pulsoar

Ouderlijk toezicht voor een veilige online wereld van jouw kinderen!

+31 85 060 9206
contact@pulsoar.com

© Copyright - Pulsoar.com
Govert Flinckstraat 406-H
1074CJ Amsterdam

Privacybeleid | Algemene voorwaarden

Key West Capital Group BV
KvK: 53042476